Temaeftermiddag for Vejle Kommunes vejledere, tirsdag den 4. oktober 14:00-17:00

Læringsvejlederens rolle – i teori og praksis
Temaeftermiddag for Vejle Kommunes vejledere, tirsdag den 4. oktober 14:00-17:00

Er du interesseret i at vide mere om:
– Læringsvejlederens mulige arbejdsfelt som vejleder
– Vejlederrollen og – opgaven
– Værktøjer til at kunne gennemføre en professionel vejledningssamtale
– Hvilke muligheder og udfordringer det kan give at vejlede kollegaer

Så kom og vær med til temaeftermiddagen. Tag gerne dine vejleder- og PLC-kollegaer med. Vi har inviteret en konsulent fra MEBO-Consulent, som i løbet af eftermiddagen vil lede os igennem:
– Læringsvejlederens mulige arbejdsfelt som vejleder
– Vejledningssamtalens opbygning som en professionel samtale
– Vejlederens kompetencer – med fokus på spørgsmål
– At vejlede kollegaer – muligheder og udfordringer.
Eftermiddagen vil veksle mellem oplæg, refleksioner og øvelser.

Tid og sted
Tirsdag den 4. oktober 14:00-17:00 på Hældagerskolen, Nørremarksvej 157, 7120 Vejle Ø.

Tilmelding
Tilmelding til Karsten Boll på KARBO@vejle.dk

Seneste frist for tilmelding er torsdag den 27. september Der er begrænsede pladser efter først til mølle princippet – så skynd jer at tilmelde jer.

På glædelig gensyn
De bedste hilsner fra PLC – Uddannelse & Læring

Læringscenterkontoret skifter navn til ”PLC – Uddannelse & Læring”

u&L

I forbindelse med Et Fagligt Løft til Folkeskolen, Vejle kommunes vision for pædagogiske læringscentre (PLC) – og ansættelse af to nye konsulenter til henholdsvis matematik og naturfagene samt placering af tre læsekonsulenter i Læringscenterkontoret, sker der lokalemæssigt store forandringer for at kunne rumme i alt 10 personer i løbet af juli måned.

De nyindrettede og renoverede lokaler samt udvidelsen af personalegruppen skal samtidig være med til at understøtte  PLC’ernes nye rolle på skolerne. Derfor skifter Læringscenterkontoret pr. 1. august 2016 navn, så det fremadrettet vil hedde ”PLC – Uddannelse & Læring”.  I den forbindelse vil vi gerne invitere skoleledelser, PLC-medarbejdere og andre interesserede til ”Åbent hus” i PLC – Uddannelse & Lærings nye lokaler – fredag d. 12. august 2016 fra kl. 13 – 15 (Sæt datoen i kalenderen – Der kommer nærmere information i starten af august).

Karsten Boll