Læringscenterkontoret skifter navn til ”PLC – Uddannelse & Læring”

u&L

I forbindelse med Et Fagligt Løft til Folkeskolen, Vejle kommunes vision for pædagogiske læringscentre (PLC) – og ansættelse af to nye konsulenter til henholdsvis matematik og naturfagene samt placering af tre læsekonsulenter i Læringscenterkontoret, sker der lokalemæssigt store forandringer for at kunne rumme i alt 10 personer i løbet af juli måned.

De nyindrettede og renoverede lokaler samt udvidelsen af personalegruppen skal samtidig være med til at understøtte  PLC’ernes nye rolle på skolerne. Derfor skifter Læringscenterkontoret pr. 1. august 2016 navn, så det fremadrettet vil hedde ”PLC – Uddannelse & Læring”.  I den forbindelse vil vi gerne invitere skoleledelser, PLC-medarbejdere og andre interesserede til ”Åbent hus” i PLC – Uddannelse & Lærings nye lokaler – fredag d. 12. august 2016 fra kl. 13 – 15 (Sæt datoen i kalenderen – Der kommer nærmere information i starten af august).

Karsten Boll