Temaeftermiddag for Vejle Kommunes vejledere, tirsdag den 4. oktober 14:00-17:00

Læringsvejlederens rolle – i teori og praksis
Temaeftermiddag for Vejle Kommunes vejledere, tirsdag den 4. oktober 14:00-17:00

Er du interesseret i at vide mere om:
– Læringsvejlederens mulige arbejdsfelt som vejleder
– Vejlederrollen og – opgaven
– Værktøjer til at kunne gennemføre en professionel vejledningssamtale
– Hvilke muligheder og udfordringer det kan give at vejlede kollegaer

Så kom og vær med til temaeftermiddagen. Tag gerne dine vejleder- og PLC-kollegaer med. Vi har inviteret en konsulent fra MEBO-Consulent, som i løbet af eftermiddagen vil lede os igennem:
– Læringsvejlederens mulige arbejdsfelt som vejleder
– Vejledningssamtalens opbygning som en professionel samtale
– Vejlederens kompetencer – med fokus på spørgsmål
– At vejlede kollegaer – muligheder og udfordringer.
Eftermiddagen vil veksle mellem oplæg, refleksioner og øvelser.

Tid og sted
Tirsdag den 4. oktober 14:00-17:00 på Hældagerskolen, Nørremarksvej 157, 7120 Vejle Ø.

Tilmelding
Tilmelding til Karsten Boll på KARBO@vejle.dk

Seneste frist for tilmelding er torsdag den 27. september Der er begrænsede pladser efter først til mølle princippet – så skynd jer at tilmelde jer.

På glædelig gensyn
De bedste hilsner fra PLC – Uddannelse & Læring